Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pololetní písemky červen 2015

Čtvrtletní písemné práce se budou psát:

15.6. slohová práce téma: reportáž nebo cestopis

do 12.6. odevzdat přípravu (viz domácí úkoly), pokud nebudete mít, budete psát z paměti / vymýšlet na místě.

17.6. jazyk + literatura

18. a 19.6. příp. i 22. přezkoušení z literatury, primárně ti, kteří mají z ústního zkoušení 5, poté 4, poté ostatní. Známka bude přepsána na lepší hodnocení. Zkoušet se bude z celého čtvrtletí, tj od Lustiga po hodinu 12.6.

Uzavření klasifikace nejpozději 22.6.

 

V případě, že víte, že budete chybět, konzultujte se mnou prosím předem! V opačném případě riskujete neklasifikaci z předmětu či při nerozhodné známce přiklonění k horšímu hodnocení.

Tematické okruhy prací:

Jazyk:

od zájmen s.54 - kam probereme, vedlejší věty.

Tematické okruhy:

- zájmena (ji/jí, mě/mně, okrajově týž/tentýž) 

- číslovky (oba dva, tři, přepis čísel slovy, také např. s 10 kamarády, 6 leté studium - bez -ti apod.!)

- slovesa: mluvnické kategorie, vidovost, třídy a vzory, přechodníky (poznat přechodníkový tvar, rozhodnout, zda lze /musí mít obě slovesa shodný podmět! /  či nelze užít, tvoření přech. NE ), podmiňovací způsob (bych, bys, bychom, byste x pozor na zvratné se si minulý čas- ses, sis - celkově tuto problematiku naleznete ZDE)

- zopakujte si i druhy přísudku (at poznáte celý přísudek jako větný člen), doplněk okrajově

- PRAVOPIS! shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova, s/z, mně/mě, několikanásobný podmět, vzory podstatných jmen

- interpunkce

- vedlejší i hlavní věty + grafy

- větné členy + grafy

* DRUHY PODMĚTU

* DRUHY PŘÍVLASTKU - shodný/neshodný

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=151#nadpis4 + INTERPUNKCE

* PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ

* PŘEDMĚT

 

Literatura

od Lustiga po současnost

- terminologie ze slohu: funkční styly, slohové postupy, slohové útvary, jazykové prostředky, literární druhy a žánry...

autoři: Lustig, Fuks, Hrabal, Pavel, Kohout, Vaculík, Havel, Hrubín, Skácel, Legátová, Kantůrková, Salivarová, Škvorecký, zpívaná poezie

Tematické okruhy: 

- časová osa a nejdůležitější data 20. století

- termíny jako: Charta 77, 2000 slov, Pražské jaro, normalizace, samizdat a exilová literatura, cenzura, 

- čtenářský deník

- charakter jednotlivých probraných literárních děl, literární styl autorů 

- práce s textem